Non-profit

Als bestuurder van een non-profitorganisatie komt er veel op u af. Nieuwe (sector)wetgeving, statuten, governance codes, reglementen, bestuursmodellen en verschillende vormen van intern en extern toezicht.

Het non-profit team van KAeP adviseert zorg- en onderwijsinstellingen, patiëntenverenigingen, beroeps- en brancheorganisaties, woningcorporaties, musea, theaters, festivals en andere culturele instellingen, sportverenigingen, goede doelen organisaties (ANBI’s) en claim stichtingen (afwikkeling massaschade).

Onze specialisten bundelen de kennis en ervaring die nodig is om u degelijk, proactief en praktisch te begeleiden. Doordat zij zelf op bestuurlijk niveau actief zijn in maatschappelijke organisaties, begrijpen zij hoe de hazen lopen. Zij zijn uw sparringpartner bij uiteenlopende juridische kwesties.

Karen Anne en Linda hebben vaak een adviserende rol aan de bestuurstafel. Ook zijn zij regelmatig aanwezig bij een vergadering van een raad van toezicht en bij algemene ledenvergaderingen van verenigingen en coöperaties. Ter plekke geven zij een toelichting en beantwoorden zij vragen.

Specialisten

Karen Anne Hüpler-Hebben

030 234 50 50 / 06 513 54 218