Maatschappelijk betrokken

Team KAeP is maatschappelijk betrokken. Wij doen graag iets terug voor de omgeving waarin we werken en wonen.

KAeP richt zich daarbij op drie pijlers.

Bijdragen aan
de samenleving

Onze teamleden maken deel uit van besturen en commissies van verenigingen en stichtingen en zijn lid van raden van toezicht. Ook delen we onze juridische kennis via workshops, gastcolleges en denktanks. We ondersteunen graag en helpen mensen met het ontplooien van hun talenten.

Goede doelen en
lokale initiatieven

Voor een aantal goede doelen en lokale initiatieven hanteren we een speciaal tarief of geven we gratis advies. Dat doen we omdat we graag ons steentje bijdragen aan Utrecht als plezierige en inspirerende werk- en leefomgeving. Zo zijn we al jaren betrokken bij de Beursvloer van Vrijwilligerscentrale Utrecht en de Utrechtse Uitdaging.

Ondersteuning van
cultuur en sport

Als sponsor ondersteunen wij de Stadsschouwburg Utrecht, het Nederlands Film Festival en verschillende sportverenigingen.