Cultuur Notaris

De adviseurs van KAeP beschikken over een ruime ervaring in het adviseren van stichtingen, verenigingen en coöperaties binnen de culturele en creatieve sector. Naast het opstellen van statuten en reglementen zijn wij vaak betrokken bij fusies en samenwerkingsverbanden. Daarbij is het toepassen van de Governance Code Cultuur ons dagelijks werk. Wij werken dan ook graag samen met Cultuur en Ondernemen als houder van die Code en kenniscentrum voor bestuurders en toezichthouders in de culturele en creatieve sector.

Onze betrokkenheid bij deze sector uit zich daarnaast ook in ons partnership met CultuurConnectie en de VSCD.

Cliënten zijn enthousiast over onze laagdrempeligheid en persoonlijke advisering. Dat houden we graag zo!

Specialisten

Karen Anne Hüpler-Hebben

030 234 50 50 / 06 513 54 218

Leonie van Haren

030 234 50 50

lvanharen@kaepnotaris.nl