Zorg Notaris

Als zorgbestuurder ben je ervoor verantwoordelijk dat de interne governance op orde is. Waarbij de betrokkenheid van medewerkers en cliënten op een goede en plezierige wijze is geregeld en de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening is geborgd. Steeds moet aan de laatste wet- en regelgeving worden voldaan. De adviseurs van KAeP NOTARIS denken hierin graag met je mee.

Dat doen we soms alleen en vaak ook met andere deskundige - veelal praktisch ingestelde - adviseurs uit ons brede netwerk. Bij het opstellen van statuten en reglementen voor zorginstellingen zorgen wij ervoor dat deze voldoen aan de Wtza, de WMCZ en natuurlijk aan de Governancecode Zorg. Desgewenst stemmen wij de inhoud van statuten vooraf af met het CIBG.

Specialisten

Karen Anne Hüpler-Hebben

030 234 50 50 / 06 513 54 218

Pascalle Corstens-Schnackers

030 234 50 50 / 06 472 66 178

pcorstens@kaepnotaris.nl