Onderwijs Notaris

De onderwijssector wordt gekenmerkt door een behoorlijke hoeveelheid sectorspecifieke wet- en regelgeving. Dat heeft gevolgen voor de inhoud van statuten en reglementen, maar ook voor de wijze waarop een fusie tussen onderwijsinstellingen tot stand komt.

De specialisten van KAeP hebben ruime ervaring met het adviseren van onderwijsinstellingen binnen het primair- voortgezet-, speciaal-, hoger- en wetenschappelijk onderwijs. Onderwerpen als governance en tegenstrijdige belangen maar ook de samenwerking met andere publieke of semipublieke instellingen komen in onze gesprekken met bestuurders en toezichthouders altijd aan de orde.

Specialisten

Karen Anne Hüpler-Hebben

030 234 50 50 / 06 513 54 218

Kelly Creemers

030 234 50 50

kcreemers@kaepnotaris.nl