Fusies en overname - herstructurering

Het begeleiden van een fusie of overname vergt deskundige kennis en een pro-actieve rol om alle processen en belangen goed te stroomlijnen. Dat geldt ook voor een herstructurering van uw organisatie. De leden van ons corporate-team beschikken over die kennis en een jarenlange ervaring. De totstandkoming van een fusie, overname of herstructurering gaat vrijwel altijd in nauwe samenwerking met andere adviseurs zoals advocaten, fiscalisten, accountants en corporate finance specialisten. De specifieke notariële werkzaamheden zien onder meer op:

  • oprichting van rechtspersonen (NV - BV)
  • levering van aandelen
  • uitgifte van aandelen
  • wijziging van statuten
  • opstellen van een notary letter
  • realisatie van een(grensoverschrijdende) juridische fusie of splitsing
  • vestiging van zekerheden (pandrecht of hypotheek)
  • bijkomende post closing werkzaamheden
  • opzetten van werknemersparticipaties

Voor meer informatie over de wijze waarop wij kunnen bijdrage aan het realiseren van uw ondernemersplannen, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.

Specialisten